प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, बेरोजगार युवालाई सय दिनको रोजगारी

पथरैया । गेरुवा गाउँपालिकाले न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुन चाहने सर्वसाधारणलाई निवेदन दिन सूचना जारी गरेको छ । राेजगारीकाे हक सम्बन्धी ऐन २०७५ काे दफा ११ राेजगारीकाे हक सम्बन्धी नियमावली (दोस्रो संधोधन) , २०७७ को नियम ७ र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका (पहिलो संशोधन), २०७५ को दफा १८ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा यस गेरुवा गाउँपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रको समन्वयमा प्रदान गरिने १०० दिन बराबरको न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुन सूचना जारी गरेको हो ।

रोजगारीमा संलग्न हुन चाहने इच्छुक १८ देखि ५९ बर्ष उमेर भएको बेरोजगार नेपाली नागरिकहरुले मिति २०८० फागुन १ गते देखि २०८० फागुन ३० गते भित्र आफुले स्थायी बसोबास गरेको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा बेरोजगार व्यक्तिको सूचिमा सूचिकृत हुन निवेदन दिनु हुन सूचना प्रकाशित गरिएको गेरुवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नर बहादुर चन्दले बताउनुभयो ।निवेदनको ढांचा सम्बन्धित वडा कार्यालयले उपलब्ध गराए बमोजिम वा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७५ को अनुसूची १ बमोजिम हुनु पर्ने बताइएको छ ।

यसको लागि आवश्यक कागजातहरु निवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति, निवेदकको शैक्षिक योग्यता तथा अनुभवको कागजातको प्रतिलिपी, निवेदकको परिवारका सदस्यहरुको नागरिकता वा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी १ प्रति, स्थायी बसोवास खुल्ने आवश्यक कागजपत्र प्रतलिपी, विवाहदर्ता वा बसाइसराई प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, निवेदकको सम्पर्क न तथा बैंक खाता विवरण आदी आवश्यकत पर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

Back to top button