मुक्तक, ढुकुर सरिको जोडीमा आज चोट किन

मुक्तक
ढुकुर सरिको जोडीमा आज चोट किन
चखेवा सरिको प्रेममा आज खोट किन

मैलाई मैना राजा भन्नेको त्यो मन देखि
बन्धन तोडी अर्कैलाई आजभोट किन

रेनल चौधरी, गेरुवा गाउँपालिका २ उल्टनपुर, बर्दिया

Back to top button